inner banner - 翻译中...

Industriell
Med luftens styrka efter produktionsflygning, lätt vikt, snabb installation, enkelt underhåll har Durkeesox tillämpats i stor utsträckning på bilfabriken, maskinfabriken, produktionsanläggningen eller logistiklagret.
Offentlig
Med inslag, även och bekväm luftflöde, visuell behaglig, snabb installation, enkelt underhåll, har Durkeesox använts i olika offentliga anläggningar, såsom stadion, transportcenter.
Kommersiella
Durkeesox erbjuder en skräddarsydd lösning som passar varje projekt med fördelar av estetiska, eleganta, till och med bekväma, tysta, kondensationsfria, förbättrade IIAQ.Inom det kommersiella området har Durkeesox många klassiska tillämpningar i köpcenter, stormarknader, exklusiva marknader, restaurang och underhållningsrum eller fitness center.
Amerikanska försäljningskontor
Asian Sales Center
Följ oss