inner banner - 翻译中...
VAD ÄR UPPDATERAT

Carrefour Malaysia

Konstruktionens egenskaper


Symmetriskt utformade 4-rör med diameter 1118 m m och 38 m i längd i hela köpområdet och utforma olika lufthastigheter enligt olika funktionella områden.Till exempel i kyl-, kyl- och frysområden: För att inte bryta den kalla kedjan i dessa områden och för att luftfartens modell var PM, begränsades luftens sluthastighet till 0.1 m/s. I hushållsapparater, dagliga behov, livsmedelsområden: Vald modell för PS-luftflöde och lufthastighet i slutet begränsades till 0.3 m/s eftersom kundflödet inte var s ärskilt stort.Områden: Vald EJ-modell för luftflöde och ändluftens hastighet begränsades till 0.5 m/s eftersom kundflödet var mycket stort i dessa områden.


Funktioner för tillämpningen:

Enhetlig luftflöde med stor bekvämlighet, lätt att installera och rengöra och underhålla, energisparande och ekonomisk


Amerikanska försäljningskontor
Asian Sales Center
Följ oss