inner banner - 翻译中...
VAD ÄR UPPDATERAT

Durkeesox-systemet används i stor utsträckning i anläggningar med stort och högt utrymme.Vi är hedrade över att tjäna användare som We transfer Hall in America, och rapporteringshall of CUG i Kina.


Fördelar

Den höga arkitekturen som aulan, hall och konferenscenter med komplicerade funktioner erbjuder många möjligheter för DurkeSox-systemet att göra en perfekt speciell design, som ger till och med bekväma luftflöde, kondensationsfria och bekväma installationsmetoder med bättre inomhusluftkvalitet.


Amerikanska försäljningskontor
Asian Sales Center
Följ oss