inner banner - 翻译中...
VAD ÄR UPPDATERAT

3X3- tjänst

Konstruktion av tekniken, yrkesmässig installation och tillförlitlig underhållstjänst efter försäljningen


1.Före försäljningen - Professionell design


Free Layout DesignMost advanced airflow simulation labFree CFD Design
Free Layout Design
Once we get your project information and requirements,our engineering team will propose the tailor-made and optimum solution for your project.  

Most advanced airflow simulation lab After years

of practical accumulation,Durkee has established a professional engineering design team and most 

advanced CFD test lab.  

Free CFD Design
Durkeesox is capable of processing CFD simulation in our own lab,So that you can have relatively accurate forecast about the performance of our design.  


2.Installation

air duct Installation

Durkee 3x3service

Upphållande av excellens installations- processledning,antar Durkee en 3x3-teknisk tjänst för att kontrollera hela processen under installations- och installationsprocesser, på plats samt justering, inspektion och godkännande, och dessutom har Durkee en systematisk vägledning för korrekt installationsprocess.


3.Efter försäljning - tillförlitlig underhållstjänst


Quality warranty service24h HotlineAfter sale visitingair duct Clean and maintenance
Quality warranty service24h HotlineAfter sale visitingClean and maintenance
Amerikanska försäljningskontor
Asian Sales Center
Följ oss