inner banner - 翻译中...
VAD ÄR UPPDATERAT

Shanghai World EXPO

Situationen

Shanghai World EXPO är ett stort möte som kommer att väcka uppmärksamhet över hela världen.I och med det första projektet skulle den gemensamma Pavilion i främmande land bli en byggnadsstandard och modell för andra paviljonger som kommer att byggas på platsen EXPO.Den gemensamma Pavilion använder gröna återvinningsbara material som inte skadar miljön, och under tiden är materialen lätta att installera och avlägsna och även återanvända. .


Resultat

DurkeeSox FRANS174; systemet för spridning av luft är inte bara miljövänligt, återvinningsbart utan kan också uppfylla enhetliga krav på luftdistribution och estetik för stora ytor.DurkeeSox FRANS174; systemet för dispersion av luft användes framgångsrikt i urvalsprojektet och fick ett gott rykte av Shanghai Expo-experterna och DurkeSox Explor174; systemet för luftspridning rekommenderades till varje nationell paviljong.


Amerikanska försäljningskontor
Asian Sales Center
Följ oss